Aktiviteter

Pilkesesongen er i gang!

De glade isfiskere har holdt på en stund alt.

Etter vært som det blir lysere finner vi flere og flere på isen.

Vi har muligheter i sjøer og fjellvann, det er plenty med vann med gode muligheter for røye og ørret.

Men her skal man helst være oppe og i gang når solen titter frem.

Fordi litt mer bedagelige som ikke vil gjøre så mye for å lande fangsten er abbor fiske et godt alternativ.

For noen er også isfiske etter lake en spennende aktivitet.

Vi hjelper deg igang om du ikke har erfaring!

Se vårt tilbud om pilke camp i påsken!